Vårt eget merke som gir oss full kontroll over lyden vi leverer, Audiocenter er et europeisk samarbeid mellom PASCAL og BEYMA og bruker det samme laboratoriumet som store høyttalerprodusenter for å tune DSPen for fasekorreksjon og delefilter innstillinger. Ubehandlet lyd har en tendens til å kollidere og da utligner de frekvenser. Braincore er laget for å prosessere lyden før den går ut av høyttalerene slik at de er fri for lydbølger som er på kollisjonskurs, slik får man et renere og mer behagelig lydbilde.